Pocitadlo.sk

AKTUÁLNY OZNAM

Vážení rodičia,
rozhodnutím MŠVVaŠ SR sú rúška od pondelka 12.10.2020 povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Výnimka platí pre žiakov sluchovo postihnutých, mentálne postihnutých a žiakov s poruchami autistického spektra. Viem, že nie všetci ste s myšlienkou nosenia rúšok stotožnení, ale touto cestou vás chcem požiadať o akceptovanie tohto rozhodnutia z dôvodu ochrany vašich detí, ich spolužiakov aj zamestnancov školy. (Niektoré deti i zamestnanci spadajú a môžu spadať do rizikových kategórii, ani o tom nemusia vedieť). My, pedagogickí zamestnanci, budeme dôkladne monitorovať aktuálny zdravotný stav vašich detí aj s dôrazom na nosenie rúška. Zároveň sa budeme snažiť deťom pobyt v škole čo najviac uľahčiť a umožniť im v čo najväčšej miere pobyt na čerstvom vzduchu. Dúfam, že počasie nám bude nápomocné. Zároveň zrealizujeme úpravu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu zaradením buď väčšieho množstva prestávok alebo ich predĺžením. Zároveň si touto cestou dovoľujem požiadať rodičov denne dochádzajúcich detí, aby v rámci svojich možností minimalizovali pobyt svojho dieťaťa v školskom klube detí. Ďakujem za pochopenie.

 

                                                                                                                     Mgr. Jana Kupková

                                                                                                                       riaditeľka školy

 

______________________________________________________________________________

 

PODMIENKY PREVÁDZKY ŠKOLY OD 01. 09.2020

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Manuálu pre školy a školské zariadenia vypracovaným MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol vydaný Pokyn riaditeľky školy upravujúci podmienky prevádzky Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej  v Brezolupoch v období od 2. septembra 2020. Informácie dôležité pre rodičov sú na linku pod oznamom. Tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (stiahnete kliknutím na link) je potrebné priniesť vyplnené a podpísané pri prvom nástupe dieťaťa do školy.  Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendu) je potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (doc)

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (pdf)

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (doc)

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI (pdf)