Pocitadlo.sk

 

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Manuálu pre školy a školské zariadenia vypracovaným MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol vydaný Pokyn riaditeľky školy upravujúci podmienky prevádzky Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej  v Brezolupoch v období od 2. septembra 2020. Informácie dôležité pre rodičov sú na linku pod oznamom. Tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (stiahnete kliknutím na link) je potrebné priniesť vyplnené a podpísané pri prvom nástupe dieťaťa do školy. 

 

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (doc)

PODMIENKY PREVÁDZKY ZŠ S MŠ PRE DETI A ŽIAKOV S NKS (pdf)