Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Aj vy môžete pomôcť

snoezelen

Ešte ste sa nerozhodli komu poukážete podiel 2% odvedených daní? Rodičovské združenie pri ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  je aj v tomto roku zaregistrované notárskou komorou ako ich prijímateľ. Finančné prostriedky získané v minulom roku sme použili na zakúpenie didaktických pomôcok a materiálno-technického vybavenia učební, na spolufinancovanie plaveckého výcviku pre žiakov školy, spolufinancovanie školského výletu pre žiakov školy a detí špeciálnej materskej školy, na realizáciu športových a kultúrnych aktivít pre žiakov školy a deti špeciálnej materskej školy, ako aj na zakúpenie vecných odmien pre žiakov zapojených do rôznych školských súťaží.

Za Vašu pomoc Vám v mene detí ďakujeme. Bez Vás by sme to nedokázali.

 

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane- tlačivo (editovateľné)

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (editovateľné)