Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy otvoríte dokumenty školy vo formáte pdf.

 

 

Školské vzdelávacie programy

 

Školský výchovný program

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2017/2018

 

Vnútorný poriadok školy

 

Rozvrh hodín 2017/2018

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠMŠ

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na primárne vzdelávanie (ZŠI)