Pocitadlo.sk

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy otvoríte dokumenty školy vo formáte pdf.

 

 

Školské vzdelávacie programy

 

Školský výchovný program

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku2020

 

Vnútorný poriadok školy

 

Rozvrh hodín 2021/2022 1. - 4. ročník 

 

Rozvrh hodin 2021/2022  5.ročník

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠMŠ

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na primárne vzdelávanie (ZŠ)