Pocitadlo.sk

Školské vzdelávacie programy ISCED 0 a ISCED 1

p3010030

Chceš vedieť čo rozpráva zvedavé slniečko? Dozvieš sa to v našej materskej škole, v ktorej od 1. septembra 2009 postupujeme podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

 

Zvedavé slniečko rozpráva

img_9540

Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1, pričom zohľadňuje potreby žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie