Pocitadlo.sk

 

  Farby a tvary                          Analýza a syntéza slov                        Rozlišovanie  tvarovo

                                                                                                                 podobných  písmen

 

                                                               

 

 

 

                     Rozlišovanie zvukovo                                         Precvičovanie       

                       podobných  písmen                                        gramatického učiva