Pocitadlo.sk

Rozlišovanie zvukovo podobných písmen

 

Prezentácie tejto sekcie sú zamerané na rozlišovanie zvukovo podobných písmen, ktoré si žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo špecifickými vývinovými poruchami učenia často  zamieňajú.

 

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Tri oriešky pre Popolušku

Učíme sa s medvedíkom 2

Úlohy od Džina

Úlohy od Oswalda