Pocitadlo.sk

Angličtina hrou

Možno práve takto Vás privítajú žiaci, ktorí navštevujú záujmový útvar  Angličtina hrou. Ten pracuje pod vedením Ing. Emílie Oravcovejj. Isto je všetkým jasné, že jeho obsahovým zameraním  je výučba cudzieho jazyka. Záujmový útvar je určený pre žiakov 2. ročníka. Jeho cieľom je pripraviť žiakov  na začiatok výuky predmetu Anglický jazyk v 3. ročníku.