Pocitadlo.sk

Hudobno-pohybový

 

Obsahovú náplň Hudobno-pohybového záujmového útvaru tvoria rôzne hudobno-pohybové hry, nácvik  piesní a tancov. Jeho cieľom je aj spoznávanie a zachovávanie ľudových tradícií. Záujmový útvar pracuje pod vedením Evy Drengubiakovej.