Pocitadlo.sk

Rozprávkové vretienko

 

Obsahová náplň záujmového útvaru je zameraná na prácu s literárnymi textami:  nácvik dramatizácie a improvizácie podľa literárnej predlohy, práca s knihou a mimočítankovou literatúrou. Okrem toho deti pod vedením Mgr. Evy Grňovej nacvičujú scénky a vystupujú v programoch poriadaných školou a obcou.