Pocitadlo.sk

Logopédia hrou

ogopédia hrou je záujmový útvar, ktorí navštevujú žiaci z nižších ročníkov. V školskom roku 2017/2018 pracujú na škole dva záujmové útvary tohto zamerania pod vedením Oľgy Kuchárikovej a Marcely Kuzmiakovej. Hlavnou náplňou činnosti je rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania, sluchovej a zrakovej diferenciácie a pamäti, rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, automatizácia správnej výslovnosti. Ako už sám názov napovedá, deti pracujú hravou formou. Vo veľkej miere využívajú aj špeciálne počítačové programy: Fono 2, Mentio MM, Mentio- Slovná zásoba, Mentio- Zvuky, Mentio- Skladačky a Logocat, ako aj súbor CD programov Detský kútik.