Pocitadlo.sk

Športovci

 

Pre veľký záujem žiakov pôsobia v škole až tri záujmové útvary "Malí športovci". Tieto útvary pracujú pod vedením Mgr. Jany Malákovej, Mgr. Ivany Gugovej a Mgr. Eriky Hrebíčkovej. V rámci činnosti záujmového útvaru žiaci rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, zvyšujú  telesnú zdatnosť, získavajú zručnosť  v kolektívnych športoch.  Cieľom krúžku je aj príprava športovo nadaných žiakov školy na  Celoštátne športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.