Pocitadlo.sk

Tieto pracovné listy vypĺňaš priamo v počítači. Na ďalšie textové pole sa presunieš šípkou.

 

Doplň n-ň

Doplň t-ť

Doplň d-ď

Doplň b-p-d

Doplň slabiky

Doplň dvojhlásky

Doplň tvrdé spoluhlásky

Doplň mäkké spoluhlásky

Doplň i-í, y-ý 1

Doplň i-í, y-ý 2

Krátka alebo dlhá 1

Krátka alebo dlhá 2

Krátka alebo dlhá 3

Krátka alebo dlhá 4

Krátka alebo dlhá 5