Pocitadlo.sk

Pracovné listy bludiská slúžia na precvičenie fonematickej diferenciácie. Môžeme ich použiť aj na rozvoj slovnej zásoby žiakov.

 

Drak Dominik

Lev Leopold

Pes Pluto

Sova Simona

Tučniak Teo

Obrázkové bludisko 1

Obrázkové bludisko 2

Obrázkové bludisko 3