Pocitadlo.sk

V tejto sekcii prinášame pracovné listy zamerané na diferenciáciu hlások a písmen.

 

Zraková percepcia: p - b

Zraková percepcia: c - s

Zraková percepcia: m - n

Zraková percepcia: s

Zraková percepcia: s - z