Pocitadlo.sk

Projekty realizované školou

Finančné prostriedky na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacích podmienok školy a na realizáciu mimoškolských aktivít  získavame aj prostredníctvom grantov vyhlasovaných  nadáciami a Ministerstvom školstva SR. Vďaka takto získaným prostriedkom sa deti zúčastnili Školy v prírode s množstvom zaujímavých aktivít, vybudovali sme v priestoroch školy pohybové štúdium, zakúpili sme relaxačné pomôcky,  vybudovali multifunkčnú hraciu plochu, zabezpečíili nové vybavenie školskej kuchyne a školskej jedálne a zakúpili nové kompenzačné pomôcky. V blízkej budúcnosti v rámci rozvojového programu MŠ SR E- vzdelávanie žiakov vytvoríme interaktívnu učebňu s interaktívnou tabuľou.

Projekt

Poskytovateľ grantu

Výška podpory

Obdobie realizácie

Strom- zelené puto

Hodina deťom

 50.150 Sk

september 2004- jún 2005

S vílou Barborkou do hlbín duše

Hodina deťom

 36.136 Sk

september 2006- jún 2007

Citibank

Komunitná nadácia Bratislava

 25.000 Sk

február- jún 2007

Od srdca k srdcu

Ministerstvo školstva SR

  66.000 Sk

september-december 2007

Pozitívna energia pre šport 2008

Nadácia Pontis- ZSE a.s.

300.000 Sk

apríl- október 2008

Elektronizácia a revitalizácia ZŠS

Ministerstvo školstva SR

300.000 Sk

jún až október 2008

So škriatkom Abecedom   do krajiny slov

Hodina deťom

  64.250 Sk

september 2008- jún 2009