Pocitadlo.sk

                                                                                                                         

1.3 Škola hrou- Kurz zážitkového vzdelávania

 

 V dňoch 9. -- 14. júna 2013 sme pre  žiakov našej školy v rámci projektu Škola 21. storočia zrealizovali Kurz zážitkového vzdelávania zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Okrem rôznych zážitkových aktivít sa deti zúčastnili aj tematických exkurzií.

 

Exkurzia Habakuky

 

Exkurzia Múzeum slovenskej dediny Martin

 

Exkurzia Harmanecká jaskyňa

 

Exkurzia mincovňa Kremnica

 

Exkurzia Planetárium Žiar nad Hronom