Pocitadlo.sk

                                                                                                                                                

1.4 Rozprávková angličtina- Kurz zážitkového vzdelávania

 

V dňoch 19. 5. 2014 až 24. 5. 2014 sa žiaci školy spolu s pedagógmi zúčastnili Kurzu zážitkového vzdelávania Rozprávková angličtina. Aktivita bola u žiakov 3. a 4. ročníka zameraná na rozvoj kľúčovej kompetencie komunikácia v cudzom jazyku, u žiakov nižších ročníkov na získanie prvých skúseností s existenciou multikultúrneho prostredia, na vytvorenie prvých kontaktov s cudzím jazykom. Pre žiakov prípravného a 1. ročníka našej školy to bolo  prvé stretnutie s angličtinou. V rámci Kurzu žiaci absolvovali  hodiny Anglického jazyka s využitím rôznych metód: dráma, "role plays", "change partners", TPR. Kurzom ich sprevádzal kamarát COOKIE, ktorý ich pozval na svoju BIRTHDAY PARTY. 

 

 

FOTOGALÉRIA