Pocitadlo.sk

Škola hrou 2

Vítame vás v našej Škole hrou 2. Škola hrou 2 prináša množtvo cvičení zameraných na rozvoj kognitívnych schopností žiakov, slovnej zásoby, komunikačných schopností, predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti, ale aj rozvoja komunikácie v cudzom jazyku, ktoré vytvorili pedagogickí zamestnanci našej školy v rámci projektu Škola 21. storočia spolufinancovaného z prostriedkov EÚ.

 

Rozvoj kognitívnych schopnosti

 

Rozvoj komunikačných schopností a slovnej zásoby

 

Rozvoj predčitateľkej a čitateľskej gramotnosti

 

Rozvoj komunikácie v cudzom jazyku- English is my friend