Pocitadlo.sk

 

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 06.07.2018

 

Základná škola Internátna – SO 01 Telocvičňa demolácia

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - 28. 06. 2016:  Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu – Brezolupy - zrušená

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Spôsob určenia ceny

Príloha č. 2 Návrh zmluvy 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - 25. 07. 2016: Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy školy a internátu – Brezolupy - ukončené

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Spôsob určenia ceny

Príloha č. 2 Návrh zmluvy 

Príloha č. 3 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 4 Technické a enviromentálne ukazovatele