Pocitadlo.sk

Zariadenie školského stravovania

jedalen-026

Nevyhnutnou súčasťou našej školy je aj Školská jedáleň, ktorej úlohou je starať sa o plné brušká žiakov školy, detí v materskej škole, ale aj nás zamestnancov. Vedúcou Školskej jedálne je Bc. Emília Pristašová, ktorá riadi kolektív zamestnankýň kuchyne. Strava ubytovaným deťom sa podáva 5x denne: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,

zss-2

 

 

 

Jedlo, ktoré pripravia kuchárky je nielen chutné, vyvážené, ale aj esteticky upravené. Veľký dôraz kladieme na to, aby v jedálnom lístku bolo v čo najväčšej miere zastúpené ovocie a zelenina. 

 

 

Jedálny lístok na aktuálny týždeň