Dve percentá z dane na Pravda.sk

Pocitadlo.sk

Kontaktné údaje

 

Základná škola internátna

pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

957 01 Brezolupy 30

 

  

 

038/7627070 (71)  kancelária školy

038/7627079          fax

038/7627072          Mgr. Jana Kupková- riaditeľka ZŠI a ŠMŠ

038/7627078          Oľga Kucháriková- vedúca vychovávateľka

038/7627074          Emília Pristašová- vedúca školskej jedálne

038/7627077          Renata Solárová - zástupkyňa pre ŠMŠ (zastupovanie MD)

038/7601710          Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

skola@zsbrezolupy.edu.sk