Pocitadlo.sk

Kontaktné údaje

 

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

957 01 Brezolupy 30

 

  

 

038/7627070 (71)  kancelária školy

038/7627072          PaedDr. Zdena Pšenková - riaditeľka 

038/7627077          Martina Kolembusová - zástupkyňa pre MŠ

038/7627078          Mgr. Erika Hrebíčková- vedúca vychovávateľka

038/7627074          Emília Pristašová- vedúca školskej jedálne

038/7601710          Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

0905 703854           PaedDr.  Zdena Pšenková  -  riaditeľka 

admin@zsbrezolupy.edu.sk