Pocitadlo.sk

IBMKidSmart

sms-_pocitac_007

 

Spoločnosť IBM Slovensko v spolupráci so spoločnosťou DATALAN, a.s. spustila v roku 2007 na Slovensku nový program podporujúci osobnostný rozvoj detí v predškolskom veku.
V súčasnosti „KidSmart Early Learning Programme“ sprístupňuje najnovšie vzdelávacie technológie deťom z vyše 50-tich materských škôl a medzi nimi sme aj my!


 

 Deti našej Špeciálnej materskej školy dostali prekrásny predvianočný darček- zostavu Young Explorer (Mladý bádateľ), ktorú tvorí počítač umiestnený vo farebnej konzole . Špeciálne vyvinutý vzdelávací software umožňuje rozvíjať hravou formou nielen základné zručnosti práce s počítačom, ale aj jazykové znalosti, ako aj základy matematiky, prírodných vied a kreatívneho myslenia. Cieľom projektu je pomôcť premostiť rozdiely spôsobené digitálnym rozdelením spoločnosti.
.

Po spustení programu KidSmart si deti môžu otvoriť jeden z piatich softvérových titulov:
1. Baileyho dom knihy (Knihomoľovo), v ktorom sa naučia rozlišovať písmenká, skladať ich do slov a vytvárať vlastné pohľadnice, či knihy s príbehmi.
2. Sammyho dom vedy (Mudrlantovo), náučný program o rastlinách, zvieratkách a o počasí.
3. Trudin dom času a priestoru (Časopriestorovo) obsahujúci zaujímavosti o svetadieloch, oceánoch, mapách, určovaní smerov a taktiež o určovaní času na ručičkových i digitálnych hodinkách.
4. Millin dom matematiky (Matematikovo) s číslami, geometrickými tvarmi, veľkosťami, sčítaním a odčítaním
5. Toonyho mysliace veci (Výmyselníkovo) rozvíjajúce tvorivosť, predstavivosť a schopnosti riešiť problémy. Deti si nájdu spôsob poznávania, ktorý im najviac vyhovuje: hudobný/rytmický, obrazový/priestorový alebo logický/matematický.