Pocitadlo.sk

Zákazky podľa §9 ods. 9 ZoVO

 

 

 

Verejné obstarávanie ukončené:

 

 

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky: Rekonštrukcia podlahy

 

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky: Výmena okien a vstupných dverí – budova školy a internátu